prisliste-2

Undersøkelse, 2 bitewing røntgenbilder, puss, enkel rens og hygienetillegg
1250,-
Undersøkelse, puss, enkel rens og hygienetillegg
900,-
Undersøkelse 2 bitewing røntgenbilder og hygienetillegg
900,-
Puss, enkel rens og hygienetillegg
750,-
Undersøkelse hos alm. praktiserende tannlege og hygienetillegg
800,-
Tillegg for utvidet rens belastes med timehonorar
1900,-
Cranial Sacral Terapi (CST), 30 minutter
800,-
Studiemodeller pr. kjeve
600,-
Hygienetillegg for engangsutstyr
200,-
Parapulpal stift, pr. stk.
300,-
Rotkanalstift / Radixanker
1000.-
Etterkontroll etter kirurgiske inngrep
1900,-

periodontal behandling eller oralmedisinske undersøkelser belastes med timehonorar

Blekeskinne til hjemmebruk, begge kjever, uten blekemiddel
4000,-
Blekeskinne til hjemmebruk, pr. kjeve
1800,-
Blekemiddel, 4 sprøyter
700,-
Digitale røntgenbilder pr. stk
170,-
Digitalt panoramarøntgenbilde
800,-
Intraoralt foto, pr stk
150,-
1 carpyle bedøvelse
190,-
Komposittfylling (hvit), 1 flate
1250,-
Komposittfylling (hvit), 2 flater
1650,-
Komposittfylling (hvit), 3 flater
1850,-
Komposittfylling (hvit), 4 flater
1950,-
Glassionomer, samme priser som kompositt

Samme priser som kompositt

Midlertidig fylling fra kr
800,-
Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar
1900,-
Helprotese en kjeve – import
12500,-
Helprotese en kjeve – produsert i Norge
14500,-
Helprotese begge kjever – import
19500,-
Helprotese begge kjever – produsert i Norge
23000,-
Partiell protese – import
16500,-
Partiell protese – produsert i Norge
18500,-
Rebasering over flere dager, inkl. teknikerkostnader
4000,-
Rebasering samme dag, uten teknikerkostnader
1700,-
MK-krone (metallkeram) – import
6900,-
MK-krone (metallkeram) – produsert i Norge
8500,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – import
7600,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – produsert i Norge
8500,-
Støpt stiftkonus/rotkappe
2500,-
Mellomledd i broer
5000,-
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, inkl. teknikerkostnad og etterkontroll
2500,-

(kun egenandel på grunn av refusjon fra Helfo)

Hard bittskinne, teknikerfremstilt, der det ikke gis Helfo-refusjon. Inkl. tekniker + etterkontroll
4500,-
Ukomplisert trekking
Fra 1400,-
Komplisert trekking
Fra 1800,-
Fjerning av dybtliggende rot/kirurgisk trekking (kun egenandel)
Fra 2200,-
Biopsi, timehonorar per time
1500,-
Isisjon av abscess, per time
1950,-
Bløtvevsplastikk, per time
1500,-
Rotfylling 1 rotkanal
3600,-
Rotfylling 2 rotkanaler
4800,-
Rotfylling 3 rotkanaler
5800,-
Depurasjoner (rens av rotoverflater), per time
1200,-
Øvrig periodontal behandling, per time
1900,-
Rens i forbindelse med periodontitt gir refusjoner fra Helfo, kun egenandel betales.
Fakturagebyr / adm. kostnader
150,-
Resept, kun honorar for telefonresept
150,-
Ikke møtt til årlig sjekk
600,-
Ikke møtt til avtalt time, hvor timen er satt opp av pasienten selv
75% av timehonorar
  • Ved kompliserte tilfeller / tidkrevende behandlinger, må man regne med tillegg i pris, etter timehonorar.
  • All betaling skal skje etter hver behandlingsseanse, enten kontant eller med kort til betalingsterminal. Andre betalingsalternativer skal være avtalt på forhånd.
  • Uteblivelse fra timeavtale belastes med 75% av timehonorar.
  • Avbestilling skal skje minst 24 timer før behandling.