prisliste-2

Undersøkelse, 2 bitewing røntgenbilder, puss, enkel rens og hygienetillegg
1080,-
Undersøkelse, puss, enkel rens og hygienetillegg
1080,-
Undersøkelse 2 bitewing røntgenbilder og hygienetillegg
1080,-
Puss, enkel rens og hygienetillegg
750,-
Undersøkelse hos alm. praktiserende tannlege og hygienetillegg
750,-
Tillegg for utvidet rens belastes med timehonorar
1900,-
Cranial Sacral Terapi (CST), 30 minutter
700,-
Studiemodeller pr. kjeve
600,-
Hygienetillegg for engangsutstyr
150,-
Parapulpal stift, pr. stk.
300,-
Rotkanalstift / Radixanker
1000.-
Etterkontroll etter kirurgiske inngrep
1900,-

periodontal behandling eller oralmedisinske undersøkelser belastes med timehonorar

Blekeskinne til hjemmebruk, begge kjever, uten blekemiddel
3600,-
Blekeskinne til hjemmebruk, pr. kjeve
1600,-
Blekemiddel, 4 sprøyter
600,-
Digitale røntgenbilder pr. stk
150,-
Digitalt panoramarøntgenbilde
700,-
Intraoralt foto, pr stk
150,-
1 carpyle bedøvelse
170,-
Komposittfylling (hvit), 1 flate
1200,-
Komposittfylling (hvit), 2 flater
1600,-
Komposittfylling (hvit), 3 flater
1800,-
Komposittfylling (hvit), 4 flater
1850,-
Glassionomer, samme priser som kompositt

Samme priser som kompositt

Midlertidig fylling fra kr
750,-
Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar
1900,-
Helprotese en kjeve – import
12.000,-
Helprotese en kjeve – produsert i Norge
14.500,-
Helprotese begge kjever – import
18.500,-
Helprotese begge kjever – produsert i Norge
22.000,-
Partiell protese – import
14.500,-
Partiell protese – produsert i Norge
15.500,-
Rebasering over flere dager, inkl. teknikerkostnader
3.500,-
Rebasering samme dag, uten teknikerkostnader
1500,-
MK-krone (metallkeram) – import
6900,-
MK-krone (metallkeram) – produsert i Norge
8000,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – import
6800,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – produsert i Norge
7800,-
Støpt stiftkonus/rotkappe
2500,-
Mellomledd i broer
5500,-
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, inkl. teknikerkostnad og etterkontroll
2500,-

(kun egenandel på grunn av refusjon fra Helfo)

Hard bittskinne, teknikerfremstilt, der det ikke gis Helfo-refusjon. Inkl. tekniker + etterkontroll
4500,-
Ukomplisert trekking
Fra 1400,-
Komplisert trekking
Fra 1500,-
Fjerning av dybtliggende rot/kirurgisk trekking (kun egenandel)
Fra 2200,-
Biopsi, timehonorar per time
1900,-
Isisjon av abscess, per time
1900,-
Bløtvevsplastikk, per time
1900,-
Rotfylling 1 rotkanal
3500,-
Rotfylling 2 rotkanaler
4500,-
Rotfylling 3 rotkanaler
5800,-
Depurasjoner (rens av rotoverflater), per time
1900,-
Øvrig periodontal behandling, per time
1900,-
Rens i forbindelse med periodontitt gir refusjoner fra Helfo, kun egenandel betales.
1150,-
Fakturagebyr / adm. kostnader
150,-
Resept, kun honorar for telefonresept
150,-
Ikke møtt til årlig sjekk
500,-
Ikke møtt til avtalt time, hvor timen er satt opp av pasienten selv
75% av timehonorar
  • Ved kompliserte tilfeller / tidkrevende behandlinger, må man regne med tillegg i pris, etter timehonorar.
  • All betaling skal skje etter hver behandlingsseanse, enten kontant eller med kort til betalingsterminal. Andre betalingsalternativer skal være avtalt på forhånd.
  • Uteblivelse fra timeavtale belastes med 75% av timehonorar.
  • Avbestilling skal skje minst 24 timer før behandling.