Om oss

Om oss

Ivar Sundsbø

Tannlege
Ferdig utdannet tannlege 1974. Har lengst fartstid. Han startet praksisen i sin nåværende form i 1977, og er en erfaren og meget dyktig og tannlege. Driver også med Cranio-Sacral-terapi (CST). Har for tiden ikke kapasitet til nye pasienter.

Gilles Fossheim

Tannlege
Ferdig utdannet tannlege 1998. Har jobbet på klinikken siden 2000 og er en svært rolig og grundig tannlege som også får meget gode skussmål hos sine pasienter.

Yvonne Jahren Foss

Tannlege
Ferdig utdannet som tannlege 2009. Er en solstråle som er meget grundig og samvittighetsfull. Hennes pasienter gir mange positive tilbakemeldinger. Yvonne er daglig leder.

Bente Tiedemann

Tannhelsesekretær